AIT/FST (Filtered Sound Tréning) je metóda, ktorá jednotlivcovi účinne pomáha vnímať a spracovávať auditívne podnety prichádzajúce z vonkajšieho prostredia. Okrem uvedených, prostredníctvom aplikovania spomenutej metódy, jednotlivec je schopný zvládať problémy, ktoré sa vyskytujú v oblasti správania a pozornosti. Vyššie uvedená technika sa spája s menom Dr. Guy Berarda (francúzsky otorinolaryngológ).

 

Základom uvedenej metódy je počúvanie elektronicky modulovanej hudby počas 10 dní pomocou prístroja PortaFST. Hlavným princípom tréningu je „sluchová gymnastika“, „masáž“ sluchového mechanizmu. Pri počúvaní elektronicky modulovanej hudby (striedanie nízkych a vysokých frekvencií v hudbe) ucho odpovedá na toto striedanie (prepínací signál) zlepšením funkcie. Pomocou tohto sluchového tréningu dochádza k stimulácii nielen vnútorných svalov a nervov v uchu, ale i celej sluchovej dráhy až po príslušné mozgové centrá.

 

Ťažkosť vnímania reči u jednotlivca vedie k problému s učením, čítaním, pravopisom, formulovaním viet, alebo k problému, ktorý súvisí s učením sa cudzích jazykov.  U menších detí je bežné, že hlásky nedokážu vysloviť zrozumiteľne, a ich reč sa nezlepšuje ani napriek spolupráci s logopédom.

 

Ako aj u detí, tak aj u dospelých je častým problémom byť súčasťou veľkej spoločnosti, nakoľko ich príliš hlasné zvuky v spomenutej spoločnosti rušia, dôsledkom čoho sa stiahnu do seba, vyhýbajú sa spoločnosti a upútajú na seba pozornosť so svojím správaním. V tomto prípade sluchový orgán nie je narušený, skôr naopak, dobre funguje, avšak spomenutí jednotlivci započujú aj tie zvuky, ktoré iní možno nie. Tomu sa hovorí „sluchová hypersenzitivita”. Pod týmto pojmom rozumieme, že jednotlivci z viacerých, pre nich možno zbytočných zvukových podnetov musia vybrať tie, na ktoré sa majú sústrediť, avšak táto činnosť je pre nich zložitá, úroveň ich pozornosti náhle klesá, pretože nervový systém je vyčerpaný. U menších detí máme tendenciu sledovať aj strach z vyššie uvedených hlukov z vonkajšieho prostredia, čo môže viesť k pocitu úzkosti. 

 

Tieto problémy sa sami od seba nevyriešia!

 

AIT/FST sa odporúča pre Vaše dieťa:

 • ak má ťažkosti s dodržiavaním slovných pokynov, ak reaguje na slovné pokyny  oneskorene
 • ak má ťažkosti s vyjadrovaním, jeho reč je gramaticky nesprávna
 • pri ťažkosti v oblasti porozumenia reči, ak má problémy s artikuláciou aj napriek dlhodobej spolupráci s logopédom
 • ak má ťažkosti naučiť sa básničky, riekanky, piesne
 • ak má problémy s čítaním a pravopisom, respektíve, ak sa uvedené schopnosti rozvíjajú pomaly
 • ak je náchylné na zápal stredného ucha
 • pri oneskorenom vývine reči
 • ak jeho pozornosť odvádza aj ten najmenší hluk
 • ak ho auditívne podnety (zvuk, hluk apod.) z každodenného života vyrušujú, prežíva strach, zatvára uši
 • ak má problémy s pohybom, ťažko udržuje rovnováhu
 • ak svoje správanie pri únave, v hlučnom prostredí, alebo v dave ťažko ovláda
 • ak prežíva ťažkosti v oblasti pozornosti a správania (ADHD, ADD)
 • ak sú prítomné diagnózy, ako je Autizmus a Downov syndróm

 

Výsledkom aplikovania AIT/FST metódy sú:

 

 • porozumenie a vnímanie reči sa zlepšuje, z čoho vyplýva, že dieťa reaguje rýchlejšie
 • zlepšuje sa verbálna pamäť, pravopis a čítanie
 • metóda má priaznivý vplyv na rozvíjanie reči
 • dieťa prostredníctvom absolvovania tejto metódy presnejšie vníma hlásky, čo vedie k tomu, že jeho artikulácia sa taktiež zlepšuje
 • znižuje sa sluchová hypersenzitivita
 • hluky, zvuky z vonkajšieho prostredia, ktoré pozornosť dieťaťa odvádzali, ho menej rušia
 • príliš hlasná reč a veľa reči ho menej rušia
 • jeho pozornosť sa zlepšuje, je odolnejšie voči záťaži, prežíva viac úspechov
 • jeho rovnováha sa zlepšuje, činnosti, ako je hojdanie a točenie znáša lepšie, z čoho vyplýva, že jeho koordinácia pohybov sa taktiež zlepšuje
 • dieťa vo svojom živote prežíva pohodu, zlepšuje sa jeho správanie, je vytrvalé a stáva sa kooperatívnejším