Je to komplexná pedagogická metóda vypracovaná Andrásom Petőm, ktorá slúži predovšetkým na rozvíjanie osôb s poškodením centrálnej nervovej sústavy. Naučíme základné pohyby a pohyby zamerané na zmenu polohy a priestorovú orientáciu, manipulačné zručnosti a činnosti, ktoré sú z hľadiska sebestačnosti a celistvosti života nevyhnutné. Počas poskytovania starostlivosti poskytneme aj vzor pre každodenné rozvíjanie v domácom prostredí.