Služby v oblasti výchovného poradenstva využívajú rodičia v prípade, že u svojho dieťaťa zistia nejakú odchýľku vo vývine (emočnú, či odchýľku v správaní, v učení, v motorickom vývine…). V takýchto prípadoch majú rodičia možnosť na jednorazové alebo opakujúce sa konzultácie s odborníkom, počas ktorých problém dôkladne analyzujú. Odborník získa komplexný náhľad do života dieťaťa, do jeho rodinného zázemia a správania. Odborník a rodič spoločne určia cieľ rozvojovej činnosti, následne je rodič oboznámený s priebehom rozvojových aktivít.