Podmienkou nadobudnutia stále väčšieho množstva vedomostí v školskom veku je schopnosť tvorenia pojmov.
Kľúčovou súčasťou rozvoja je predchádzanie vzniku porúch učenia, pozornosti a správania, ako aj včasné rozoznanie a riešenie vzniknutých problémov.
Kladieme veľký dôraz na:
rozvoj motoriky (hrubá motorika, jemná motorika, rovnováha)
rozvoj poznávacích funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, učenie, funkcie myslenia),
rozvoj reči (fonematické uvedomovanie, porozumenie reči, používanie reči),
výchovu k samostatnosti, rozvoj sociálnych schopností,
prevenciu a terapiu porúch učenia, správania a pozornosti.

icon

Kde nás nájdete?

Bratislavská cesta 3321, Marina Park

Administratívna budova I, 1. poschodie

945 01 Komárno

icon

Kľudne nám zavolajte!

Komárno: +421 944 577 257

icon

Napíšťe nám!

info@artiscentrum.sk