Každého rodiča a každú rodinu zasiahne, ak ich dieťa bojuje s ťažkosťami, alebo s nejakou poruchou.
V rámci pomoci pre rodičov vysvetlia naši odborníci dôvody a priebeh danej poruchy, objasnia možnosti rozvojových činností alebo terapie, aj predpokladaný výhľad do budúcna. Pre rodiča je dieťa najväčším pokladom, preto občas aj rodič potrebuje pomocnú ruku, ktorá ho podporí a ktorá mu pomôže prekonať ťažké obdobia. Naši odborníci poskytujú pomoc deťom a celej rodine v prekonaní ťažkých životných situácií.
Hľadáte odpoveď na Vaše otázky?
odpovedať na otázky vyplývajúce zo starostlivosti o dieťa a jeho výchovy, ( spánok, výživa,       udržiavanie čistoty, poruchy správania,
podpora rodičov a rodín detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (posilnenie vzťahu     rodič – dieťa, manželských a súrodeneckých vzťahov)
spracovanie ťažkých životných situácií (aplikácia stratégií zvládania)
zvýšenie sebavedomia rodičov
výučba sebapresadzovania a techník riadenia konfliktov