Meranie mozgových vĺn pomocou EEG biofeedbacku (neurofeedbacku)

 

EEG biofeedback/neurofeedback je metóda, ktorá ukáže, na ktorých oblastiach mozgu sa vyskytujú funkcionálne odchýlky. Meranie trvá 30-45 minút. Na prvom sedení ako prvé zmeriame mozgové vlny rôznej frekvencie, pomocou elektród umiestnených na pokožke hlavy.

 

EEG biofeedback (neurofeedback) tréning

 

Neurofeedback, inými slovami EEG biofeedback dáva spätnú väzbu o aktuálnej aktivite nášho mozgu. Pomocou tréningu sa môžeme naučiť lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť mozgu a tým optimalizovať jeho výkonnosť. Túto metódu používame v prípadoch, keď psychologický alebo neurologický problém spôsobuje funkčné odchýlky v mozgových vlnách.

 

Počas sedení umiestnime na príslušné body hlavy elektródy zaznamenávajúce signály EEG, ktoré spracováva počítač. Počas tréningu trénujúca osoba pozerá film alebo animáciu na monitore, prípadne počúva hudbu so zatvorenými očami.  

 

Počítač dáva vizuálny alebo zvukový signál podľa aktuálneho výkonu, na základe čoho sme schopní ovplyvniť a zmeniť svoje mozgové vlny.

 

Na „správne“ mozgové vlny prichádza pozitívna spätná väzba (hudba, odmeny, zvuk) a na „nesprávne“ vlny upozornenie (zastavenie animácie, varovný tón).  

 

Čiže film alebo animácia beží len dovtedy, kým sa trénujúca osoba sústredí. Klesaním pozornosti sa film/animácia zasekáva, obrazovka vybledne alebo sa zmenšuje.  

 

Týmto spôsobom vlastne trénujeme náš mentálny výkon a flexibilitu, ako aj svaly v posilňovni. Aj v dospelosti sa náš mozog dokáže zmeniť tým, že sa naučí niečo nové, nazývame to plasticita.

 

Hlavné oblasti využitia

 

 • Hyperaktivita a porucha pozornosti
 • Porucha učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
 • Poruchy správania
 • Poruchy autistického spektra
 • Úzkosť
 • Depresia
 • Poruchy spánku
 • Stres
 • Tiky
 • Zajakávanie
 • Zvýšenie výkonu (škola, šport)
 • Rehabilitácia po poškodení mozgu

 

Na dosiahnutie trvalej zmeny je v priemere potrebných 20 až 40 sedení. Stretnutia trvajú 20 až 40 minút.