Centrum vykonáva rozvoj schopností, rozvoj nadaných detí a výchovu pomocou rôznych pedagogických a psychologických metód. Poskytuje individuálne a skupinové aktivity pre batoľatá, škôlkarov, školákov aj dospelých, počas ktorej jednotlivé prvky zdravotníctva a pedagogiky tvoria komplexný celok.

Naše centrum bolo založené v roku 2015 s cieľom poskytovať osobitnú starostlivosť deťom a rodinám. Popri intervencii združenie kladie veľký dôraz aj na prevenciu, včasnú intervenciu. Činnosti sú vykonávané pomocou nových pedagogických, liečebno – špeciálno pedagogických, psychologických a zdravotníckych metód a individuálnej terapie. Tieto metódy sú na Slovensku menej známe, ale už dlhé roky sa úspešne používajú v Maďarsku.

 Občianske združenie vykonáva činnosti prostredníctvom rôznych terapií , napr. Neurofeedback terapia, konduktívna pedagogika, Ayresova terapia (senzorická integrácia), TSMT, hydroterapia, terapia hrou, rodinná terapia, psychologické sedenie, komplexný liečebnopedagogický a špeciálnopedagogický rozvoj schopností (Sindelar, NILD)

Osobné tréningy a liečebnopedagogické rozvojové aktivity prispievajú k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimulujú zrakové, sluchové či hmatové vnímanie, podporujú myslenie a predstavivosť, pamäťové schopnosti, nácvik koncentrácie. Vyvolávajú pozitívne reakcie a prispievajú k duševnej rovnováhe a priaznivo pôsobia na celkový prospech v škole.

 Team odborníkov pracujúcich na rôznych oblastiach (liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, konduktor, logopéd, psychológ) poskytujú komplexné služby.

icon

Kde nás nájdete?

Bratislavská cesta 3321, Marina Park

Administratívna budova I, 1. poschodie

945 01 Komárno

icon

Kľudne nám zavolajte!

Komárno: +421 944 577 257

icon

Napíšťe nám!

info@artiscentrum.sk