A gyógypedagógiai fejlesztés olyan komplex terápia, amely a gyermek erősségeire alapozva segíti elő a megkésett területek fejlődését. Egy előzetes képességfelméréssel feltérképezzük a gyermek képességeit, majd egyénre szabott terv alapján fejlesztjük a különböző részképességeket, hogy egy optimális képességstruktúrát alakítsunk ki, ezáltal kibontakoztassuk a tanuláshoz szükséges képességeket és készségeket. Mindez egy oldott légkörű, játékos, kiscsoportos (legfeljebb 4 fő) foglalkozás keretében valósul meg, melyre heti egy vagy két alkalommal kerül sor.

A gyógypedagógiai fejlesztés területei:

– nagymozgás, finommotorika, grafomotorika,

– vizuomotoros koordináció,

– testséma,

– érzékelés, észlelés: vizuális, auditív, téri

– gondolkodási funkciók,

– emlékezet (vizuális, auditív, bevésés, megőrzés, felidézés,

– figyelem: vizuális, auditív, vizuális, figyelem-koncentráció, figyelem-tartósság

– beszéd: beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat,

– funkcionális kommunikáció,

– szociális-érzelmi terület,

– tanulási képességek,

– írás-, olvasási- és számolási készség.