INPP

Az INPP mozgás- és készségfejlesztő módszert mintegy 45 éve a Dr. Peter Blythe pszichológus vezetése alatt álló Institute for Neuro-Physiological Psychology (Neuro-Fiziológiai Pszichológia Intézet) dolgozta ki az angliai Chesterben. 

 

Az intézet jelenlegi igazgatója és számos könyv szerzője, Sally Goddard Blythe szerint: „A reflexek az idegrendszeri fejlődés mérföldkövei”. 

 

Az INPP célja a tanulási, viselkedési és mozgáskoordinációs problémák széles skálájának hátterében lévő fizikai tényezők azonosítása, egy kifejezetten erre a célra kidolgozott vizsgálati rendszer által. További célja e problémák megsegítése, egy speciálisan kifejlesztett, kronológiai sorrendben haladó, ”Reflex-korrekciós mozgásprogram” során. 

Az INPP fejlesztő program által a gyermek (ill. felnőtt) reflexprofilja, egyensúlya és adatfeldolgozása javul, ezáltal biztosítja rendszere érettebb, hatékonyabb, kiegyensúlyozottabb működését. 

Az INPP módszer segítséget nyújthat: 

 • idegrendszeri éretlenség, 
 • tanulási és viselkedési problémák széles skálája, 
 • túlmozgásosság, 
 • egyensúlyi problémák, tériszony, 
 • koordinációs problémák, 
 • írási, olvasási nehézségek, 
 • koncentrációs problémák, 
 • szorongás, túlzott félénkség, 
 • jó intelligencia – elmaradó teljesítmény esetén. 

 

Az idegrendszeri éretlenség az összes érzékszervi és mozgásos rendszert érinti, ha egyénenként különböző mértékben is. Egy rendszer (pl. a két szemes együttlátás) hiánya vagy eltérései az összes többi rendszerre (mozgás, egyensúly, hallás, tájékozódás, tanulás és viselkedés) is meghatározóan kihat. 

Az egyes működések (pl. a látási vagy hallási észlelés) javulása, pontosabbá válása viszont - értelemszerűen - pozitívan kihat a gyermek rész- és összteljesítményére.

 

Az INPP Gyakorlatprogram© lépésről lépésre végighalad az alapmozgások ABC-jén, a megszületés előtti szakaszoktól egészen a mászásig. Ily módon segít abban, hogy a gyermek korához szükséges alapkészségei kialakuljanak, ill. pótolja/korrigálja a hiányosságokat. 

A személyre szabott gyakorlatokat NAPONTA 5-10 percben otthon kell végezni, nagy koncentrációval, pontosan és zavartalan körülmények között. 

A Program meg-megszakítása, felületes kivitelezése hátrányos és zavaró lehet, ily módon nem érhető el optimális eredmény sem. 

Az INPP módszer sem csodaszer. Nem old meg minden problémát, az „alapokat” rendezi újra. Befejeztével (cca. 18 hónap) a gyermek részképességei további fejlesztésre szorulhatnak. 

A fejlesztő szakemberek visszajelzéseiből azonban egyértelműen kitűnik, hogy az INPP program sikeres lezárása után a gyermek szükséges fejlesztési ideje sokszor a felére csökken. 

 

Kizáró okok az INPP Program alkalmazásánál: 

 • Gyermek/ felnőtt: Epilepszia, pszichózis, erős tikkelés, kóros idegrendszeri és pszichés elváltozások, sérült gerinc- vagy nyaki csigolyák, kóros túlsúly; 

 

Abszolút nem ajánlott: 

 • Különösen a Program elején: semmilyen heves, vagy tartós egyensúlyi ingereket szolgáltató eszköz – pl. trambulin, körhinta, hullámvasút, gördeszka, forgószék, stb. – használata. 
 • A fejlesztés teljes időtartama alatt: egyéb fejlesztő torna vagy hallásterápia végzése. Minden kiegészítő terápiát a fejlesztő terapeutával kell egyeztetni. 

 

A szülők gondos felkészítését szolgálja a kezelő terapeutával zajló első, tájékoztató jellegű beszélgetés, ami a terápia szerves része. Ez nélkül nem lehet belépni a Programba! Az előkészítőn mindkét szülő részvétele kívánatos.


Konduktív pedagógia/ Pető-módszer

Pető András által kidolgozott komplex pedagógiai módszer, amely elsősorban központi idegrendszeri sérült személyek fejlesztését szolgálja. 

Tanítjuk a minél teljesebb, önállóbb élethez szükséges alapmozdulatokat, funkciókat, az alapvető hely- és helyzetváltoztatásokat, manipulációs készségeket és az önellátáshoz szükséges tevékenységeket. A fejlesztés során célként tűzzük ki, hogy a gyermek mindennapi, otthoni fejlesztéséhez mintát nyújtsunk, s azt a szülőkkel való konzultáció során a mindennapi élet helyzeteire vonatkoztassuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre.


Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT I.)

A TSMT egy olyan terápia, melynek alapja egy szenzomotoros szemléletű mozgásvizsgálat. A vizsgálat során megállapítjuk, hogy a különböző problémák hátterében organikus, idegrendszeri éretlenség áll-e vagy pedig pszichés eredetűek-e. A teszt százalékosan mutatja meg, hogy az egyes területek (idegrendszer, mozgáskoordináció, taktilis (érintési) terület, ritmusérzék, egyensúly, keresztmozgások, stb.) érettsége milyen szintű és hogy mely területek szorulnak fejlesztésre.

A természet egy sor primitív reflexszel (akaratlan működések, válaszreakciók a környezeti hatásokra) ruházza fel az újszülöttet, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a túlélés szempontjából. A fejlődés előrehaladtával azonban más reflexek váltják fel ezeket. Ha ebben a nagyon érzékeny egyensúlyban valahol zavar támad, akkor ezek a primitív reflexek nem tűnnek el és akadályozzák a fejlődést, amely később oka lehet gyengébb tanulási képességeknek, finom működések gyengeségének (például nehezebben tanul meg írni, rajzolni), artikulálatlan beszédnek, éjszakai ágybavizelésnek de akár a tengeri betegségnek is.

A módszer kiválóan alkalmazható a megkésett beszédfejlődésű, megkésett mozgásfejlődésű, autista, magatartásproblémás, hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekeknél.


Delacato-módszer (Kulcsár-féle mozgásterápia)

Delacato szerint a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Több terület elégtelen működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek. Delacato szerint az idegrendszer egy-egy területének fejlettségéről az elemi mozgások tájékoztatnak (kúszás, mászás, járások, ugrások, fejemelgetés háton és hason fekvésben stb.). Delacato és csoportja által kidolgozott kezelés lehetővé tette a gyermekek számára, hogy a mozgás minden szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. Tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére alkalmas a módszer.


Komplex gyógypedagógiai tevékenység

A gyógypedagógiai fejlesztés olyan komplex terápia, amely a gyermek erősségeire alapozva segíti elő a megkésett területek fejlődését. Egy előzetes képességfelméréssel feltérképezzük a gyermek képességeit, majd egyénre szabott terv alapján fejlesztjük a különböző részképességeket, hogy egy optimális képességstruktúrát alakítsunk ki, ezáltal kibontakoztassuk a tanuláshoz szükséges képességeket és készségeket. Mindez egy oldott légkörű, játékos, kiscsoportos (legfeljebb 4 fő) foglalkozás keretében valósul meg, melyre heti egy vagy két alkalommal kerül sor.

A gyógypedagógiai fejlesztés területei:

- nagymozgás, finommotorika, grafomotorika,

- vizuomotoros koordináció,

- testséma,

- érzékelés, észlelés: vizuális, auditív, téri

- gondolkodási funkciók,

- emlékezet (vizuális, auditív, bevésés, megőrzés, felidézés,

- figyelem: vizuális, auditív, vizuális, figyelem-koncentráció, figyelem-tartósság

- beszéd: beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat,

- funkcionális kommunikáció,

- szociális-érzelmi terület,

- tanulási képességek,

- írás-, olvasási- és számolási készség.


Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadást olyan szülők veszik igénybe, akik valamilyen eltérést (érzelmi, magatartási, viselkedési, tanulási, mozgásszervi) észlelnek gyermekükön. Ilyen esetben a szülőnek lehetősége nyílik arra, hogy egy vagy több alkalommal konzultáljon a szakemberrel, amely során aprólékosan megbeszélhetik a nehézséget. A konzultációk során átbeszélik a gyermek élettörténetét, a terhességtől, születéstől kezdve a korai fejlődésen és szocializáción keresztül egészen az aktuális állapotig. Így a szakembernek lehetősége nyílik arra, hogy egy komplex betekintést nyerjen a gyermek életébe, családi hátterébe és viselkedésébe, majd a szülővel közösen fogalmazza meg a fejlesztő munka célját, végül az egész fejlesztés folyamatát is ismerteti a szülővel. A szülő és a szakember között elengedhetetlen az együttműködés. A szakember ilyen helyzetekben olyan tanácsokat és feladatokat is tud adni, amelyeket a szülő otthon valósít meg a gyermekkel, így megerősíti, ill. meggyorsítja a fejlesztő folyamatot.


Pszichológiai ellátás - konzultáció

A pszichológiai ülés során megfigyeljük és feltérképezzük a gyermek viselkedését, külső ingerekre adott reakcióit, dühkezelési stratégiáit és kommunikációs készségeit

 

A pszichológiai ellátás fő célja a gyermekek egészséges lelki fejlődése. A pszichológiai ellátás keretein belül segítséget nyújtunk a kiegyensúlyozott lelki fejlődéséhez és a szocializálódás folyamataihoz. A fejlesztések a gyermek anyanyelvén (magyar vagy szlovák) folynak. 

 

Célunk, hogy a gyermek elsajátítsa a megfelelő megküzdési módokat és alkalmazni is tudja azt a mindennapokban

 

Sajnos, egyre gyakrabban jelenik meg a gyermek életében a szorongás. A legfontosabb, hogy megtaláljuk a szorongás okait és csökkentsük a feszültséget a gyermekben, hogy újra nyugodt és boldog legyen

A megfelelő  önbecsülés és énkép kialakulásában nemcsak a szülő, pedagógus, de más gyermek is nagy szerepet játszik

Az önbizalom hiányos gyermek fél barátságokat kötni, nem ismeri fel saját értékeit, nem szereti önmagát. 

 

Pszichológiai ülés javasolt, ha: 

 • Gyakran izgul
 • Türelmetlen egyes helyzetekben
 • Szociális, kapcsolati problémái vannak
 • Nehezen köt barátságot
 • Alacsony az önbecsülése,önbizalma, negatív az énképe
 • Viselkedésproblémai vannak
 • Düh, indulatkezelési nehézségei vannak
 • Szorong, félelmek gyötrik
 • Nehezen kezeli a stresszhelyzeteket
 • Kommunikációs nehézségei vannak
 • Visszatérő kapcsolati problémákkal szembesül 
 • Kedvetlennek, levertnek érzi magát
 • Depresszió
 • Nehéz élethelyzeteket nem tudja megoldani
 • Kudarckerülő
 • Bizonytalan
 • Érzelmek feldolgozásának problémája áll fenn. 


Szülősegitő szolgáltatások

Ha a gyermek valamilyen zavarral vagy nehézséggel küzd, az minden szülőnek és családnak nagy csapás. A szülő-segítő szolgáltatásaink keretein belül szakembereink ismertetik a szülővel az adott zavar, ill. nehézség lefolyását, fejlesztési lehetőségeit és feltehetőleges jövőbeli kilátásait. A szülő számára a legnagyobb kincs a gyermeke, így olykor a szülőnek is jól jön egy segítő kéz, amely támogatja és átsegíti őt a nehéz időszakon. Szakembereink a gyermeknek és az egész családjának nyújtanak segítséget a nehéz élethelyzetek legyőzésében.

A szülő-szerep pozitív megéléséhez nyújtunk segítséget az alábbi szolgáltatásokkal:

- gondozással, neveléssel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása (alvás, evés, szobatisztaság, viselkedési problémák)

- sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek és családjának támogatása (szülő-gyerek-, házastársi- és testvéri kapcsolatok megerősítése)

- nehéz élethelyzetek feldolgozása  (megküzdési stratégiák alkalmazása)

- a szülők önbizalmának növelése

- önérvényesítési és konfliktuskezelési technikák megtanítása

Szülő konzultáció, mentálhigiéniás tanácsadás, valamint egyéni és csoportos formában történő pszichológiai tanácsadás kereti között közösen megoldást találunk a nehézségeire.


EEG biofeedback / neurofeedback

EEG biofeedback (neurofeedback) vizsgálat

 

Az EEG biofeedback/neurofeedback egy olyan módszer, amely megmutatja, az agy mely területein vannak funkcionális eltérések. Az első találkozó alkalmával a különböző frekvenciájú agyhullámok elektromos jeleit mérjük be a fejbőrön elhelyezett elektródák segítségével. A vizsgálat időtartama 30-45 perc.

 

EEG biofeedback (neurofeedback) tréning

 

A neurofeedback, más szóval EEG biofeedback az agy aktuális aktivitásáról ad visszajelzést. A tréning segítségével megtanulható agyműködésünk jobb ellenőrzése és harmonizálása, ezzel optimalizálhatjuk teljesítményét. Olyan esetekben használjuk, amikor a pszichés vagy neurológiai probléma az agyhullámokban mérhető eltérésekben is tetten érhető.

 

Az ülések során a fejbőr megfelelő pontjain elektródákat rögzítünk, az EEG jeleket pedig egy számítógép dolgozza fel. A tréning során a gyakorló személy a monitoron filmet vagy animációt néz, esetleg csukott szemmel zenét hallgat és a számítógép vizuális-, illetve hangjelzést küld az aktuális teljesítménytől függően.

 

Ezáltal képesek leszünk befolyásolni és megváltoztatni agyhullámainkat. A megfelelő agyhullámokra megerősítés érkezik (zene, jutalompontok, hang…), a gátolni kívánt hullámokra pedig figyelmeztetés (az animáció megáll, elhalványul, figyelmeztető hang…).

 

Vagyis a film, animáció addig „megy”, amíg a gyakorló személy figyel. Ahogy lankad, a film/animáció elakad, elhalványodik vagy összezsugorodik.

 

Ennek segítségével tulajdonképpen úgy eddzük szellemi teljesítőképességünket, rugalmasságunkat, mint az edzőteremben az izomzatot. Agyunk még felnőttkorban is képes a változásra azáltal, hogy új dolgot tanul, ezt nevezzük plaszticitásnak

 

EEG biofeedback (neurofeedback) tréning az alábbi esetén javasolt:

 

 • Hiperaktivitás és figyelemzavar
 • Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia…
 • Viselkedészavarok
 • Autizmus spektrum zavar
 • Szorongás
 • Depresszió
 • Alvászavar
 • Stressz
 • Tikk
 • Dadogás
 • Teljesítmény fokozása (iskolában, sportban)
 • Rehabilitáció agysérülések. 

 

Átlagosan 20-40 fejlesztő alkalom szükséges a tartós változás előidézéséhez.  Az ülések 20 – 40 percig tartanak.


Tükörtábla terápia

Tükörtábla terápia

A tükörtábla egy olyan új fejlesztőpedagógiai eszköz, mely az írás problémák megelőzésében és (nem tünetorientált) terápiájában használható nagycsoportos kortól egészen felnőtt korig. Komplex, elméleti háttérrel rendelkező módszer, amely saját vizsgáló eljárással – pszichomotoros dominancia teszttel - rendelkezik. A tükörtábla a testközép síkjában felállított tábla, amelyre két kézzel, egyszerre írunk. A gyakorlással a két agyféltekét összekötő kérgestestet stimuláljuk, melynek kiemelkedő szerepe van a szem-kéz koordináció és a dominancia kialakulásában. Az alábbi esetekben bizonyult hatékony fejlesztő eszköznek:

 •   diszlexia, diszgráfia
 •   idegrendszeri éretlenség
 •   figyelemzavar
 •   hiperaktivitás
 •   óvodás korban: a rajzolás hárítása, fejletlen ceruzafogás, gyenge szem-kéz koordináció és grafomotorika
 •   „Kétkezesség“, elhúzódó kézválasztás
 •   iskolás korban: csúnya, erős nyomatékú íráskép, nehéz, fáradságos írásvezetés, automatizálatlan írás, tükörírás, keresztezett dominancia, iránytévesztések (fent, lent, jobb, bal)


AIT / FST hallástréning

Az AIT / FST hallástréning (Filtered Sound Tréning) nem gyógymód, de hasznos eszköz arra, hogy segítséget nyújtson az auditív ingerek észlelésére és feldolgozására, a figyelmi és magatartási problémák leküzdésére. A módszer Dr. Guy Berard fül - orr- gégész szakorvos nevéhez fűződik.

 

Gyengébb beszédészlelés esetén  gyakoriak a tanulási problémák, nehézséget okoz az olvasás, gyenge a helyesírás, nehezen megy a fogalmazás és nyelvtanulás. Kisebb gyermekeknél gyakori, hogy sok hangot nem ejtenek ki tisztán és a logopédiai kezelések ellenére sem javul a beszédük.

 

Gyermekeknél és felnőtteknél is gyakran felmerülő probléma, hogy nagyobb közösségbe kerülve zavarják őket a hangok, ezért vagy visszahúzódóvá válnak és kerülik a többiek társaságát, vagy magatartásukkal hívják fel magukra a figyelmet. Ilyenkor a fül, mint érzékszerv nagyon jól működik, de mint ahogy vannak, akik nagyon élesen látnak messzire, így vannak, akik azokat a zajokat is meghallják, amit mások esetleg nem, ezt köznapi kifejezéssel élve “túlhallásnak” is nevezik. Ebben az esetben sok fölösleges hallási  ingerből kell kiválasztani azt a hangot, amelyikre figyelni kell, ezáltal a figyelem hamarabb elfárad, mert az idegrendszer kimerül. Kisgyerekeknél ezek a zajok ijesztőek is lehetnek, ami miatt szorongás, készenléti állapot alakul ki.

 

Ezek a problémák maguktól nem oldódnak meg!

 

Az AIT/FST javasolt a gyermekének, ha:

 

 • Szóbeli utasításokat nehezen követi, azokra megkésve reagál
 • Nehezen fejezi ki magát, beszéde nyelvtanilag helytelen
 • Nehezen érthető a beszéde, az artikulációs problémák hosszan tartó logopédiai kezelés után sem javulnak
 • Nehezen tanul verset, mondókát, dalokat
 • Olvasása, helyesírása lassan fejlődik
 • Gyakran van középfülgyulladása
 • Megkésett a beszédfejlődése
 • A legkisebb zaj eltereli a figyelmét
 • A hétköznapi zajok zavarják, megriad, fülét befogja
 • Mozgásában ügyetlen, nehezen tartja meg az egyensúlyát
 • Viselkedését nehezen szabályozza fáradásnál, zajos környezetben, tömegben
 • Figyelmi vagy tanulási problémája van 
 • Autizmus vagy Down - szindróma diagnózis esetén 

 

A tréning hatására:

 

 • Javul a beszédészlelés, beszédértés és ennek következtében gyorsabban reagál a hozzá intézett beszédre, kevesebb a félreértés, visszakérdezés.
 • Javul a verbális memória, helyesírás, olvasás.
 • Jótékony hatással van a beszédindulásra.
 • Javul az artikuláció, mert pontosabban észleli a beszédhangokat.
 • Csökken a hallási érzékenység.
 • Kevésbé irritálják a környezeti zajok, amik eddig elterelték a figyelmét
 • Halkul a korábban hangos és túl sok beszéd.
 • Javul a figyelem, a terhelhetőség, több a sikerélmény.
 • Javul az egyensúlyozás, jobban viseli a gyermek az erőteljesebb egyensúlyi ingert, pld hintázás, pörgés, autózás. Ennek hatására a mozgáskoordináció is változik.
 • Javul a gyermek közérzete, viselkedése, kitartása, együttműködőbbé válik.