Tanuláshoz szükségek részképességek és alapfunkciók vizsgálata:

Mozgás- és egyensúlyészlelés, vizuomotoros koordináció, finommotorika

Szociális érettség

Kognitív képességek:

Orientációs képességek (téri, idői), általános tájékozottság

Vizuális és auditív észlelés

Intermodális integráció

Beszédészlelés

Emlékezet: vizuális és auditív sorrendemlékezet, munkamemória

Figyelem