Kisgyermekkori általános képességek felmérése

SEED fejlődési skála

Egy gyermek fejlődéséről a teljes képet csak akkor látjuk, ha az összes profilt áttekintjük. Mivel minden terület egymással kapcsolatban áll, így sok részt tudunk egyszerre átnézni. Feltérképezzük a gyermek erősségeit, esetleges gyengeségeit:

A skála 7 fejlődési területet vizsgál:

 1. nagymozgás,
 2. finommozgás,
 3. beszéd és nyelv,
 4. adaptáció, gondolkodás,
 5. szociális-érzelmi fejlődés,
 6. öltözködés és egyszerű tisztálkodás,
 7. táplálkozás.


Állapot- és mozgásvizsgálat felvétele (ÁMV)

Az ötéves kortól felvehető Állapot- és mozgásvizsgálat segítségével meghatározható a vizsgált gyermek organikus érettségének (éretlenségének) szintje, kimutatható a vizsgált 40 készség- és részképesség profilja, illetve előremutató adatok is megállapíthatók az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan.

A vizsgálat 5 nagy területe:

 1. Az idegrendszer érettsége
 2. Mozgásvizsgálat
 3. Testvázlat, térbeli tájékozódás, Lateralitás,
 4. Taktilis terület
 5. Ritmusvizsgálat


Tanulási képességek, részképességek feltárása

Tanuláshoz szükségek részképességek és alapfunkciók vizsgálata:

Mozgás- és egyensúlyészlelés, vizuomotoros koordináció, finommotorika

Szociális érettség

Kognitív képességek:

Orientációs képességek (téri, idői), általános tájékozottság

Vizuális és auditív észlelés

Intermodális integráció

Beszédészlelés

Emlékezet: vizuális és auditív sorrendemlékezet, munkamemória

Figyelem


Állapotfeltérképezés (Kulcsár-féle)

A feltérképezés során a következő területek figyelünk meg:

Mozgás- és egyensúlyészlelés, elemi mozgások

Vizuomotoros koordináció, finommotorika, grafomotorika

Vizuális és auditív észlelés,

Szerialitás,

Szociális érettség,

Beszéd, szókincs,

Általános tájékozottság,

Gondolkodás.

A felmérés időtartama: 1 óra


Pszichés állapotfelmérés

A pszichológiai ellátás fő célja a gyermekek egészséges lelki fejlődése, valamint a tehetséggondozás. A tehetséggondozás alatt azt értjük, hogy például az átlagon felüli intelligenciával rendelkező gyermekek néha nehézkesen kötnek barátságokat és nem tudnak beilleszkedni a velük egykorú gyermekek közé. A pszichológiai ellátás keretein belül segítséget nyújtunk a szocializálódás rögös útján. Mai rohanó világunkban sok gyermeknél jelenhetnek meg szorongásos tünetek. Ebben az esetben az a lényeg, hogy megtaláljuk a szorongás okát. Egy szorongó gyermek szomorú, barátságtalan, feszült. A pszichológiai ellátást követően a gyermek újra boldog, mosolygós és nyugodt lehet. A gyermekek számára a düh egy ismeretlen érzés és előfordulhat, hogy tehetetlennek érzik magukat vele szemben, nem tudják hogyan reagáljanak rá. A pszichológiai ellátás során feltérképezzük a düh kiindulópontját, tehát a testi alapoktól kezdve oldjuk a dühkitöréseket, miközben az értelmi intelligenciát is fejlesztjük mindaddig, míg meg nem találjuk a személyre szabott egészséges dühkezelési módszert. Ezt követően arra törekszünk, hogy a gyermek ezt a módszert a mindennapokban is megtanulja alkalmazni. A gyermekek önbecsülése nagyon sérülékeny, emiatt állandó ösztönzésre és dícséretre van szükségük. A gyermek önképe nem csak a szülőktől függ, hanem a többi gyermektől is. Az önbizalom hiányos gyermek fél barátságokat kötni, nem ismeri fel saját értékeit és egyediségét, nem szereti önmagát. Az önbizalom kiépítésében a szülő és a pedagógus is fontos szerepet játszik, néhány esetben azonban szakember segítségére is szükség lehet. Az imént említett fejlesztések a gyermek anyanyelvén folynak. Az említett vagy más nehézségek felnőtteknél is megjelenhetnek, akiknek szintúgy próbálunk segíteni.


Neurofeedback vizsgálat

A vizsgálat alkalmával az agyhullámok elektromos jeleinek bemérése történik a fejbőrön elhelyezett elektródák segítségével (EEG vizsgálat). Nem invazív módszer, amely megmutatja, az agy mely területein vannak funkcionális eltérések, mely agyhullámok mintázata, mennyisége vagy eloszlása tér el a normától.