A feltérképezés során a következő területek figyelünk meg:

Mozgás- és egyensúlyészlelés, elemi mozgások

Vizuomotoros koordináció, finommotorika, grafomotorika

Vizuális és auditív észlelés,

Szerialitás,

Szociális érettség,

Beszéd, szókincs,

Általános tájékozottság,

Gondolkodás.

A felmérés időtartama: 1 óra