OZ Artis – stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie

OZ Artis – művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ

 

 

Poštová adresa:


Petőfiho 97,
94301 Štúrovo,
Slovensko

Bankové spojenie:


SK45 5200 0000 0000 1647 0816 
Bankové spojenie: OTP BANKA
IČO: 42429056

DIČ: 2120444315

Kontakt:


Telefon: + 421 944 487 996

Prihlásenie:
E-mail: info@artiscentrum.sk