Hyperaktivita a porucha pozornosti
Porucha učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
Poruchy správania
Poruchy autistického spektra
Úzkosť poruchy spánku, stres, tiky, koktanie
Zvýšenie výkonu (škola, šport)