Az óvodáskorú gyermekek anyanyelven való fejlesztése kiemelt jelentőségű, hiszen a 3-6 éves kor a legszenzitívebb időszaka a beszédfejlődésnek. Az óvodás korú gyermekek esetében is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás- (nagymozgás és finommozgás), a megismerő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók), valamint a beszéd (beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat) fejlesztésére. Nem kevésbé fontos része munkánknak az önállóságra nevelés és a szociális képességek fejlesztése. A gyógypedagógiai segítségnyújtás mellett törekszünk a gyermekek közösséghez történő  hozzászoktatásának támogatására és a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre.


Okosító csoportos mozgásóra

Okosító csoportos mozgásóra 3 - 7 éves gyermekeknek

(max. 8 fő)

Hogyan lesz a bukfencezésből folyékony olvasás? A tanulási nehézségek prevenciójában és terápiájában elengedhetetlen alap a mozgásfejlesztés, mivel az idegrendszer a mozgáson és az egyensúlyi rendszeren keresztül szerveződik. A mozgásfejlődés egyes szakaszai (fejemelés, fordulás, kúszás-mászás, önálló ülés, állás, járás) egymásra épülő rendszerek, melyek megfelelő fejlődésének eredménye egy hatékonyan működő, az információkat gyorsan és jól feldolgozó idegrendszer. Ez a tanulási képességek alappillére. Azok a gyermekek, akiknél ez a folyamat a megszokottnál jóval lassabban vagy gyorsabban megy végbe, vagy az egyes szakaszokat átugorják, felcserélik, potenciálisan veszélyeztetettek a később kialakuló tanulási problémák szempontjából. A mozgáson keresztül az idegrendszer “bepótolja” azokat a hiányosságokat, amelyek a korai életszakaszban keletkeztek, vagyis a mozgásórák elsődleges célja nem az izomzat fejlesztése, hanem a kialakulatlan vagy nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok javítása, újak kialakítása. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik mozgása, térérzékelése, egyensúlyérzékelése és finommozgásai még nem optimálisak vagy mozgásigényük nagyobb az átlagosnál.

Időtartam: 45 perc

 


Komplex képességfejlesztés

Komplex képességfejlesztés 3 - 5 éves gyermekeknek

(max. 4 fő)

Játékos képességfejlesztő  foglalkozások óvodás korú gyermekek részére, heti egy vagy két alkalommal. A csoportok állandóak, a fejlesztés a gyermekek életkorához igazított változatos játékokkal, eszközökkel, mozgással, indirekt módon történik. A foglalkozások során játékosan fejlesztjük a mozgást (nagy- és finommozgások), testsémát, téri tájékozódást, észlelést, verbális és szociális képességeket, valamint a figyelmet és emlékezetet, csökkentve ezzel a későbbi tanulási zavarok kialakulásának kockázatát. Minden foglalkozás után egyénre szabott, könnyen kivitelezhető játékos házi feladatot kapnak a gyermekek, melynek otthoni elvégzése nagymértékben növeli a fejlesztés hatékonyságát.

Időtartam: 50 perc foglalkozás + 10 perc szülői konzultáció.

 


Iskolaváró foglalkozás

Iskolaváró foglalkozás  5-7 éves gyermekeknek

(max. 4 fő)

A foglalkozások során, heti egy vagy két alkalommal az iskolához szükséges funkciók, részképességek erősítése kerül előtérbe, melynek célja a tanulási zavarok megelőzése, az esetleges figyelem- és magatartászavarok korai felismerése és terápiája. A fejlesztés során végzett játékos feladatok a zökkenőmentes iskolakezdést és tanulást hivatottak biztosítani. A mozgás- (nagy- és finommozgások), testséma-, téri tájékozódás-, észlelés, verbális és szociális képességek, figyelem és emlékezet fejlesztésén kívül a magasabb szintű gondolkodási műveletek (pl. csoportosítás, mennyiségek ismerete, rész-egész viszony, stb.) megerősítése is előtérbe kerül. Minden foglalkozás után egyénre szabott, könnyen kivitelezhető játékos házi feladatot kapnak a gyermekek, melynek otthoni elvégzése nagymértékben növeli a fejlesztés hatékonyságát.

Időtartam: 50 perc foglalkozás + 10 perc szülői konzultáció.