Az óvodáskorú gyermekek anyanyelven való fejlesztése kiemelt jelentőségű, hiszen a 3-6 éves kor a legszenzitívebb időszaka a beszédfejlődésnek. Az óvodás korú gyermekek esetében is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás- (nagymozgás és finommozgás), a megismerő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók), valamint a beszéd (beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat) fejlesztésére. Nem kevésbé fontos része munkánknak az önállóságra nevelés és a szociális képességek fejlesztése. A gyógypedagógiai segítségnyújtás mellett törekszünk a gyermekek közösséghez történő  hozzászoktatásának támogatására és a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre.


Okosító csoportos mozgásóra

Okosító csoportos mozgásóra 3 - 7 éves gyermekeknek

(max. 8 fő)

Hogyan lesz a bukfencezésből folyékony olvasás? A tanulási nehézségek prevenciójában és terápiájában elengedhetetlen alap a mozgásfejlesztés, mivel az idegrendszer a mozgáson és az egyensúlyi rendszeren keresztül szerveződik. A mozgásfejlődés egyes szakaszai (fejemelés, fordulás, kúszás-mászás, önálló ülés, állás, járás) egymásra épülő rendszerek, melyek megfelelő fejlődésének eredménye egy hatékonyan működő, az információkat gyorsan és jól feldolgozó idegrendszer. Ez a tanulási képességek alappillére. Azok a gyermekek, akiknél ez a folyamat a megszokottnál jóval lassabban vagy gyorsabban megy végbe, vagy az egyes szakaszokat átugorják, felcserélik, potenciálisan veszélyeztetettek a később kialakuló tanulási problémák szempontjából. A mozgáson keresztül az idegrendszer “bepótolja” azokat a hiányosságokat, amelyek a korai életszakaszban keletkeztek, vagyis a mozgásórák elsődleges célja nem az izomzat fejlesztése, hanem a kialakulatlan vagy nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok javítása, újak kialakítása. Ide azokat a gyermekeket várjuk, akik mozgása, térérzékelése, egyensúlyérzékelése és finommozgásai még nem optimálisak vagy mozgásigényük nagyobb az átlagosnál.

Időtartam: 45 perc

 


Komplex képességfejlesztés

Komplex képességfejlesztés 3 - 5 éves gyermekeknek

(max. 4 fő)

Játékos képességfejlesztő  foglalkozások óvodás korú gyermekek részére, heti egy vagy két alkalommal. A csoportok állandóak, a fejlesztés a gyermekek életkorához igazított változatos játékokkal, eszközökkel, mozgással, indirekt módon történik. A foglalkozások során játékosan fejlesztjük a mozgást (nagy- és finommozgások), testsémát, téri tájékozódást, észlelést, verbális és szociális képességeket, valamint a figyelmet és emlékezetet, csökkentve ezzel a későbbi tanulási zavarok kialakulásának kockázatát. Minden foglalkozás után egyénre szabott, könnyen kivitelezhető játékos házi feladatot kapnak a gyermekek, melynek otthoni elvégzése nagymértékben növeli a fejlesztés hatékonyságát.

Időtartam: 50 perc foglalkozás + 10 perc szülői konzultáció.

 


Iskolafelkészítő foglalkozás

Iskolaelőkészítő foglalkozás
Az iskolakezdés mindenki számára nagy kihívás, ahogy a gyerekeknek, úgy a szülőknek is. Az aggódó szülő gyermeke irányában tele van hasonló kérdésekkel mint:
 • Be tud-e majd illeszkedni az új környezetbe?
 • Tud-e majd kellően figyelni az órán?
 • Egyáltalán megérett - e már az iskolára?

 

Az óvodában azt mondják, hogy túl játékos vagy épp ellenkezőleg: nem kapcsolódik be a játékba. Az iskolai beiratás során kiderül, hogy nem tudott helyesen válaszolni ill. lerajzolni egy adott dolgot. És már elő is bújt a probléma.

Ekkor jönnek garantált jó tanácsokkal a családtagok és a barátok. Azt sem tudjuk hol áll a fejünk, és a beiratkozás időpontja vészesen közeleg. A szülőnek meg kell hoznia a döntést. Ám a legegyszerűbb vagy legkényelmesebb megoldás nem azonos a helyes megoldással.

Nem egyszerű dolog eldönteni, hogy mi is a legjobb gyermekünk számára. Ezért fontos, hogy szakember véleményét ill. segítségét kérjük. Hisz az első egy-két iskolai év, alapvető jelentőségű a gyerekek tanulási motivációjának további alakulásában.

 

Iskolaelőkészítő foglalkozás

Miért van szükség szakemberre?


Az iskolákban gyakori probléma az, hogy a gyermekek nem tudnak az értelmi képességeiknek megfelelően teljesíteni különféle okokból, amelyek a hétköznapi életben nem biztos, hogy megmutatkoznak. Ezen területek kisebb eltérései laikus szem számára láthatatlanok, ám annál nagyobb problémákat tudnak okozni később az iskolában.

Lehet ezeken a problémákon segíteni?
Igen. Amennyire fontos a kialakult problémák kezelése, legalább annyira fontos a jó képességek gondozása, hiszen ezek lesznek a gyermek erősségei a későbbiekben.


Hogyan zajlik egy foglalkozás?
A csoportos foglalkozásokat gyógypedagógus, logopédus vezeti, melyen max. 4 fő vesz részt. 2 csoport indul. Az óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szülői konzultációból áll.Iskolaelőkészítő foglalkozás

Miért jelentkezzen:

 • individuális hozzáállás
 • személyre szabott feladatok
 • szakmai tapasztalat
 • barátságos környezet
 • tanulási problémák megelőzése
 • figyelem növelése
 • feladattudat megerősítése
 • kitartás