Komplex játékos foglalkozást kínálunk újszülött kortól egészen óvodás korig, amely magában foglalja a mozgástevékenység, a kognitív funkciók fejlesztését és az önellátási szokások kialakítását. Külön hangsúlyt fektetünk a manipulációs- és játéktevékenység, a beszéd korai fejlesztésére, a testvázlat kialakítására, a gyermek ismereteinek bővítésére.

A foglalkozás fő elemeit  a készségfejlesztő- és kreatív játékok képezik. A gyermekek fejlődése során az egyik legfontosabb szempont, hogy megfelelően ingerdús környezetet teremtsünk számukra, hogy készségeik érzelmi, szellemi, fizikai és szociális szempontból is kiegyensúlyozottan fejlődhessenek .

A mindennapi fejlesztő foglalkozások egy barátságos, családbarát környezetben zajlanak, melyben a gyermek a fejlesztőpedagógussal (gyógypedagógus, konduktor) találkozik. Foglalkozásaink során az éneklés, mondókázás, megismerő funkciók fejlesztése a gyermek anyanyelvén történik barátságos, egyénre szabott terápiás módszerekkel.

A foglalkozások időtartama: 45 perc foglalkozás + 15 perc szülővel történő konzultáció.  

A fejlesztő foglalkozások egyéni és csoportos (max. 4 fő) formában vehetőek igénybe.


Baba mama torna

A foglalkozás kiemelt eleme az anya - gyermek kapcsolat erősítése. A fejlesztés során játékos módon történik a képességek fejlesztése. Életkornak megfelelő játékok alkalmazásával hatunk a különböző területek fejlődésére: (nagymozgás, finommotorika, megismerő képességek és beszéd). A foglalkozást 3 hónapos kortól ajánljuk. 

 


Kúszó-mászó óra

A foglalkozás célja a kúszás- mászás elsajátítása, a mászás és felállás előkészítése. A foglalkozás gyermekbarát módon valósul meg, melynek során a gyermek- anya kapcsolatára külön odafigyelünk.

A kicsik ügyességét, tehetségét kibontakoztató programban játékos formában, sokféle készségfejlesztő és kreatív eszközzel segítjük elő az életkornak megfelelő mozgáskoordináció- és egyensúly kialakulását.


Tipegő óra

A foglalkozás során játékos, zenés formában történik a fejlesztés. Az óra fő célja a járáselőkészítés, járás biztonságának növelése. A foglalkozásra olyan gyermekeket várunk, akik néhány önálló lépést képesek megtenni,  akik már önállóan járni tudó kisgyermekek.


Bölcsi előkészítő

15 hónapos kortól várjuk ide a kisgyermekeket. A személyre szabott foglalkozás mellett az életkornak, érdeklődésnek megfelelő tevékenységekkel, eszközökkel segítjük a kisgyermekek képességeit, készségeit tudatosan fejleszteni, csökkentve ezzel a későbbi tanulási -és részképesség zavarok kialakulásának kockázatát.


Óvodai előkészítő

Óvodára készülő gyermekeket várunk csoportos foglalkozásra, mely során az óvodára való felkészülés zajlik. A játékos, énekes, mondókás foglalkozáson keresztül, a mozgás által idegrendszeri területek érése,  a beszéd, a kommunikáció, a figyelem – memória - koncentráció fejlesztése történik. Így a későbbiekben a kiegyensúlyozott tanulási folyamatok alapját teremthetjük meg, megelőzve a tanulási- és részképesség zavarokat. Biztos alapokat teremtünk a a gyermek életkorának megfelelő fejlettségi szint eléréséhez, mely kiterjed a kommunikációra, kapcsolatteremtésre, a megfelelő szintű önállóságra  és a pszichés érettségre is, mely során anya távollétét képes elfogadni.