Csecsemők, kisgyermekek (0-3 év)

Komplex játékos foglalkozást kínálunk újszülött kortól egészen óvodás korig, amely magában foglalja a mozgástevékenység, a kognitív funkciók fejlesztését és az önellátási szokások kialakítását. Külön hangsúlyt fektetünk a manipulációs- és játéktevékenység, a beszéd korai fejlesztésére, a testvázlat kialakítására, a gyermek ismereteinek bővítésére.

A foglalkozás fő elemeit  a készségfejlesztő- és kreatív játékok képezik. A gyermekek fejlődése során az egyik legfontosabb szempont, hogy megfelelően ingerdús környezetet teremtsünk számukra, hogy készségeik érzelmi, szellemi, fizikai és szociális szempontból is kiegyensúlyozottan fejlődhessenek .

A mindennapi fejlesztő foglalkozások egy barátságos, családbarát környezetben zajlanak, melyben a gyermek a fejlesztőpedagógussal (gyógypedagógus, konduktor) találkozik. Foglalkozásaink során az éneklés, mondókázás, megismerő funkciók fejlesztése a gyermek anyanyelvén történik barátságos, egyénre szabott terápiás módszerekkel.

A foglalkozások időtartama: 45 perc foglalkozás + 15 perc szülővel történő konzultáció.  

A fejlesztő foglalkozások egyéni és csoportos (max. 4 fő) formában vehetőek igénybe.


Óvodás korú gyermekek (3-7 éves)

Az óvodáskorú gyermekek anyanyelven való fejlesztése kiemelt jelentőségű, hiszen a 3-6 éves kor a legszenzitívebb időszaka a beszédfejlődésnek. Az óvodás korú gyermekek esetében is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás- (nagymozgás és finommozgás), a megismerő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók), valamint a beszéd (beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat) fejlesztésére. Nem kevésbé fontos része munkánknak az önállóságra nevelés és a szociális képességek fejlesztése. A gyógypedagógiai segítségnyújtás mellett törekszünk a gyermekek közösséghez történő  hozzászoktatásának támogatására és a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre.


Iskoláskorú gyermekek (6-18 éves)

Az iskoláskorú gyermekeknél az egyre bővülő ismeretek megszerzésének feltétele a fogalomalkotás, s ez szintén az anyanyelven a legegyszerűbb. Az iskoláskorú gyermekek esetében is nagy hangsúlyt fektetünk a mozgás- (nagymozgás és finommozgás), a megismerő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, érzékelés-észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók), valamint a beszéd (beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat) fejlesztésére. Nem kevésbé fontos része munkánknak az önállóságra nevelés, a szociális képességek fejlesztése normál fejlődésmenetű, sajátos nevelési igényű (értelmi elmaradás, tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, diszartria, diszortográfia, figyelem- és magatartási zavarok, autizmus spektrum zavar) vagy akár tehetséges gyermekek esetében is. A fejlesztés kulcsfontosságú része ezen zavarok megelőzése, illetve a már kialakult problémák korai felismerése és kezelése. A foglalkozások kiscsoportos (legfeljebb 4 fő) keretek közt zajlanak, így a gyógypedagógiai segítségnyújtás mellett törekszünk a gyermekek közösséghez történő  hozzászoktatásának támogatására és a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre. Az iskoláskorú gyermekeknél a kisiskoláskori tanulási zavarok pszichés okainak feltárása, az ép értelem és ép érzékszervek mellett a képességeinél gyengébben teljesítő gyerekek felzárkóztatása a fejlesztő foglalkozáson is megvalósul.


Felnőttek
Szülők
Sajátos nevelési igényű személyek
Tünetek alapján