Az AIT / FST hallástréning (Filtered Sound Tréning) nem gyógymód, de hasznos eszköz arra, hogy segítséget nyújtson az auditív ingerek észlelésére és feldolgozására, a figyelmi és magatartási problémák leküzdésére.

Gyermekeknél gyakran felmerülő probléma, hogy nagyobb közösségbe kerülve zavarják őket a hangok, ezért vagy visszahúzódóvá válnak és kerülik a többiek társaságát, vagy magatartásukkal hívják fel magukra a figyelmet. Ilyenkor érdemes hallásvizsgálatot végeztetni, ami kimutatja az esetleges érzékeny hallást, vagy köznapi kifejezéssel élve, a “túlhallást”.

 

Ezeknél a gyerekeknél/felnőtteknél gyakoriak a tanulási problémák, problémás a beszédészlelésük, nehezen olvasnak, gyenge a helyesírásuk, nehezen megy számukra a fogalmazás. Kisebb korban gyakran sok hangot nem ejtenek ki tisztán és a logopédiai kezelések ellenére sem javul a beszédük.

 

Ezek a problémák maguktól nem oldódnak meg!

A hallási érzékenység, a “túlhallás” nem betegség! Ilyenkor a fül, mint érzékszerv nagyon jól működik, de mint ahogy vannak, akik nagyon élesen látnak messzire, így vannak, akik azokat a zajokat is meghallják, amit mások esetleg nem. (Ismeretes, hogy általában a hiperérzékenység társulhat fájdalmas hallással – ha egy gyermek hiperérzékeny egy szenzoros tartományban, akkor valószínűleg hiperérzékeny lesz más szenzoros területeken is). Ezeknek a gyerekeknek a sok auditív ingerből kell kiválasztani azt a hangot, amelyikre figyelni kell. Ezek a gyermekek hamarabb elfáradnak, mert az idegrendszerük kimerül. Az AIT/FST hallástréning kihasználva az agy „újrataníthatóságát”, hozzászoktatja a fület azokhoz a hangokhoz, amikre érzékeny, vagy amit az idegrendszer valamilyen okból kikapcsolt.

 

Az AIT/FST javasolt a gyermekének, ha:

 

 • Beszédészlelési, beszédértési zavara van
 • Szóbeli utasításokat nehezen követi, azokra megkésve reagál
 • Nehezen fejezi ki magát, beszéde nyelvtanilag helytelen
 • Nehezen érthető a beszéde, az artikulációs problémák hosszan tartó logopédiai kezelés után sem javulnak
 • Nehezen tanul verset, mondókát, dalokat
 • Olvasása, helyesírása lassan fejlődik
 • Gyakran van középfülgyulladása, mely nehezíti a beszédészlelést
 • Megkésett a beszédfejlődése
 • A legkisebb zaj eltereli a figyelmét
 • A hétköznapi zajok zavarják, megriad, fülét befogja
 • Mozgásában ügyetlen, nehezen tartja meg az egyensúlyát
 • Fokozott szenzoros érzékenysége van (egyensúly, bőrérzékenység, egyoldalú táplálkozás)
 • Viselkedését nehezen szabályozza fáradásnál, zajos környezetben, tömegben
 • Figyelem zavara, tanulási problémája van (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
 • Autista vagy Down szindrómás

 

A tréning hatására:

 

 • Javul a beszédészlelés, beszédértés és ennek következtében gyorsabban reagál a hozzá intézett beszédre, kevesebb a félreértés, visszakérdezés.
 • Javul a verbális memória, helyesírás, olvasás.
 • Jótékony hatással van a beszédindulásra.
 • Javul az artikuláció, mert pontosabban észleli a beszédhangokat.
 • Csökken az auditív érzékenység, vagy ahogy sokan használják a „túlhallás”.
 • Kevésbé irritálják a környezeti zajok, amik eddig elterelték a figyelmét. Kisgyerekeknél ezek a zajok ijesztőek is lehetnek, ami miatt szorongás, készenléti állapot alakul ki. A hallószervünk egyik fontos szerepe hogy másodperceken belül szelektálja a veszélyes és veszélytelen zajokat, de ehhez kellő tapasztalatra van szükség, ami egy kisgyereknek még nem áll rendelkezésre, ezért sokkal több az ijesztő zaj számára. A gyakori „fuss, menekülj” érzés pszichésen megterhelő lehet.
 • Halkul a korábban hangos és túl sok beszéd.
 • Javul a figyelem, a terhelhetőség, több a sikerélmény.
 • Javul az egyensúlyozás, jobban viseli a gyermek az erőteljesebb egyensúlyi ingert, pld hintázás, pörgés, autózás. Ennek hatására a mozgáskoordináció is változik.
 • Javul a gyermek közérzete, viselkedése, együttműködő képessége, kitartása.