INPP

INPP leírás


Konduktív pedagógia/ Pető-módszer

Pető András által kidolgozott komplex pedagógiai módszer, amely elsősorban központi idegrendszeri sérült személyek fejlesztését szolgálja. 

Tanítjuk a minél teljesebb, önállóbb élethez szükséges alapmozdulatokat, funkciókat, az alapvető hely- és helyzetváltoztatásokat, manipulációs készségeket és az önellátáshoz szükséges tevékenységeket. A fejlesztés során célként tűzzük ki, hogy a gyermek mindennapi, otthoni fejlesztéséhez mintát nyújtsunk, s azt a szülőkkel való konzultáció során a mindennapi élet helyzeteire vonatkoztassuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztésekhez kapcsolódó, szülővel folytatott beszélgetésekre.


Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT I.)

A TSMT egy olyan terápia, melynek alapja egy szenzomotoros szemléletű mozgásvizsgálat. A vizsgálat során megállapítjuk, hogy a különböző problémák hátterében organikus, idegrendszeri éretlenség áll-e vagy pedig pszichés eredetűek-e. A teszt százalékosan mutatja meg, hogy az egyes területek (idegrendszer, mozgáskoordináció, taktilis (érintési) terület, ritmusérzék, egyensúly, keresztmozgások, stb.) érettsége milyen szintű és hogy mely területek szorulnak fejlesztésre.

A természet egy sor primitív reflexszel (akaratlan működések, válaszreakciók a környezeti hatásokra) ruházza fel az újszülöttet, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a túlélés szempontjából. A fejlődés előrehaladtával azonban más reflexek váltják fel ezeket. Ha ebben a nagyon érzékeny egyensúlyban valahol zavar támad, akkor ezek a primitív reflexek nem tűnnek el és akadályozzák a fejlődést, amely később oka lehet gyengébb tanulási képességeknek, finom működések gyengeségének (például nehezebben tanul meg írni, rajzolni), artikulálatlan beszédnek, éjszakai ágybavizelésnek de akár a tengeri betegségnek is.

A módszer kiválóan alkalmazható a megkésett beszédfejlődésű, megkésett mozgásfejlődésű, autista, magatartásproblémás, hiperaktív és figyelemzavarral küzdő gyermekeknél.


Delacato-módszer (Kulcsár-féle mozgásterápia)

Delacato szerint a mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, a gyermek mozgásának és észlelésének fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll. Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. Több terület elégtelen működése tanulási nehézséghez, viselkedési problémához, magatartás zavarhoz vezethet, mert a mozgás segítségével járódnak be az idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek. Delacato szerint az idegrendszer egy-egy területének fejlettségéről az elemi mozgások tájékoztatnak (kúszás, mászás, járások, ugrások, fejemelgetés háton és hason fekvésben stb.). Delacato és csoportja által kidolgozott kezelés lehetővé tette a gyermekek számára, hogy a mozgás minden szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kaptak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. Tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére alkalmas a módszer.


Komplex gyógypedagógiai tevékenység

A gyógypedagógiai fejlesztés olyan komplex terápia, amely a gyermek erősségeire alapozva segíti elő a megkésett területek fejlődését. Egy előzetes képességfelméréssel feltérképezzük a gyermek képességeit, majd egyénre szabott terv alapján fejlesztjük a különböző részképességeket, hogy egy optimális képességstruktúrát alakítsunk ki, ezáltal kibontakoztassuk a tanuláshoz szükséges képességeket és készségeket. Mindez egy oldott légkörű, játékos, kiscsoportos (legfeljebb 4 fő) foglalkozás keretében valósul meg, melyre heti egy vagy két alkalommal kerül sor.

A gyógypedagógiai fejlesztés területei:

- nagymozgás, finommotorika, grafomotorika,

- vizuomotoros koordináció,

- testséma,

- érzékelés, észlelés: vizuális, auditív, téri

- gondolkodási funkciók,

- emlékezet (vizuális, auditív, bevésés, megőrzés, felidézés,

- figyelem: vizuális, auditív, vizuális, figyelem-koncentráció, figyelem-tartósság

- beszéd: beszédészlelés, beszédértés és beszédhasználat,

- funkcionális kommunikáció,

- szociális-érzelmi terület,

- tanulási képességek,

- írás-, olvasási- és számolási készség.


Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadást olyan szülők veszik igénybe, akik valamilyen eltérést (érzelmi, magatartási, viselkedési, tanulási, mozgásszervi) észlelnek gyermekükön. Ilyen esetben a szülőnek lehetősége nyílik arra, hogy egy vagy több alkalommal konzultáljon a szakemberrel, amely során aprólékosan megbeszélhetik a nehézséget. A konzultációk során átbeszélik a gyermek élettörténetét, a terhességtől, születéstől kezdve a korai fejlődésen és szocializáción keresztül egészen az aktuális állapotig. Így a szakembernek lehetősége nyílik arra, hogy egy komplex betekintést nyerjen a gyermek életébe, családi hátterébe és viselkedésébe, majd a szülővel közösen fogalmazza meg a fejlesztő munka célját, végül az egész fejlesztés folyamatát is ismerteti a szülővel. A szülő és a szakember között elengedhetetlen az együttműködés. A szakember ilyen helyzetekben olyan tanácsokat és feladatokat is tud adni, amelyeket a szülő otthon valósít meg a gyermekkel, így megerősíti, ill. meggyorsítja a fejlesztő folyamatot.


Pszichológiai ellátás

A pszichológiai ellátás fő célja a gyermekek egészséges lelki fejlődése, valamint a tehetséggondozás. A tehetséggondozás alatt azt értjük, hogy például az átlagon felüli intelligenciával rendelkező gyermekek néha nehézkésen kötnek barátságokat és nem tudnak beilleszkedni a velük egykorú gyermekek közé. A pszichológiai ellátás keretein belül segítséget nyújtunk a szocializálódás rögös útján. Mai rohanó világunkban sok gyermeknél jelenhetnek meg szorongásos tünetek. Ebben az esetben az a lényeg, hogy megtaláljuk a szorongás okát. Egy szorongó gyermek szomorú, barátságtalan, feszült. A pszichológiai ellátás követően a gyermek újra boldog, mosolygós és nyugodt lehet. A gyermekek számára a düh egy ismeretlen érzés és előfordulhat, hogy tehetetlennek érzik magukat vele szemben, nem tudják hogyan reagáljanak rá. A pszichológiai ellátás során feltérképezzük a düh kiindulópontját, tehát a testi alapoktól kezdve oldjuk a dühkitöréseket, miközben az értelmi intelligenciát is fejlesztjük mindaddig, míg meg nem találjuk a személyre szabott egészséges dühkezelési módszert. Ezt követően arra törekszünk, hogy a gyermek ezt a módszert a mindennapokban is megtanulja alkalmazni. A gyermekek önbecsülése nagyon sérülékeny, emiatt állandó ösztönzésre és dícséretre van szükségük. A gyermek önképe nem csak a szülőktől függ, hanem a többi gyermektől is. Az önbizalom hiányos gyermek fél barátságokat kötni, nem ismeri fel saját értékeit és egyediségét, nem szereti önmagát. Az önbizalom kiépítésében a szülő és a pedagógus is fontos szerepet játszik, néhány esetben azonban szakember segítségére is szükség lehet. Az imént említett fejlesztések a gyermek anyanyelvén folynak.


Szülősegitő szolgáltatások

Ha a gyermek valamilyen zavarral vagy nehézséggel küzd, az minden szülőnek és családnak nagy csapás. A szülő-segítő szolgáltatásaink keretein belül szakembereink ismertetik a szülővel az adott zavar, ill. nehézség lefolyását, fejlesztési lehetőségeit és feltehetőleges jövőbeli kilátásait. A szülő számára a legnagyobb kincs a gyermeke, így olykor a szülőnek is jól jön egy segítő kéz, amely támogatja és átsegíti őt a nehéz időszakon. Szakembereink a gyermeknek és az egész családjának nyújtanak segítséget a nehéz élethelyzetek legyőzésében.

A szülő-szerep pozitív megéléséhez nyújtunk segítséget az alábbi szolgáltatásokkal:

- gondozással, neveléssel kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása (alvás, evés, szobatisztaság, viselkedési problémák)

- sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek és családjának támogatása (szülő-gyerek-, házastársi- és testvéri kapcsolatok megerősítése)

- nehéz élethelyzetek feldolgozása  (megküzdési stratégiák alkalmazása)

- a szülők önbizalmának növelése

- önérvényesítési és konfliktuskezelési technikák megtanítása

Szülő konzultáció, mentálhigiéniás tanácsadás, valamint egyéni és csoportos formában történő pszichológiai tanácsadás kereti között közösen megoldást találunk a nehézségeire.


Neurofeedback tréning

A neurofeedback, más szóval EEG biofeedback, egyfajta visszajelzés agyunk működéséről. Olyan esetekben használjuk, amikor a pszichés vagy neurológiai probléma az agyhullámokban kimutatható működési eltéréseket okoz. Az ülések során a fejbőr megfelelő pontjain érzékelőket rögzítünk, az elvezetett EEG jeleket pedig egy számítógép dolgozza fel. A gyakorló személy a monitoron animációt vagy filmet néz. A számítógép mintegy elektromos tükröt tart az agy elé, a megfelelő agyhullámokra megerősítés érkezik (zene, jutalompontok, hang…), a gátolni kívánt hullámokra pedig figyelmeztetés (az animáció megáll, figyelmeztető hang…). Fő felhasználási területek:

Hiperaktivitás és figyelemzavar

Tanulási zavarok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia...

Viselkedészavarok

Autizmus spektrum zavar

Szorongás, alvászavar, stressz, tikk, dadogás

Teljesítmény fokozása (iskolában, sportban)

Rehabilitáció agysérülések esetén

Alkoholról - drogról való leszokás elősegítése

Terápiarezisztens epilepszia kezelése

 

Átlagosan 20-40 fejlesztő alkalom szükséges a tartós változás előidézéséhez. Az ülések 20 - 40 percig tartanak.


Tükörtábla terápia

Tükörtábla terápia

A tükörtábla egy olyan új fejlesztőpedagógiai eszköz, mely az írás problémák megelőzésében és (nem tünetorientált) terápiájában használható nagycsoportos kortól egészen felnőtt korig. Komplex, elméleti háttérrel rendelkező módszer, amely saját vizsgáló eljárással – pszichomotoros dominancia teszttel - rendelkezik. A tükörtábla a testközép síkjában felállított tábla, amelyre két kézzel, egyszerre írunk. A gyakorlással a két agyféltekét összekötő kérgestestet stimuláljuk, melynek kiemelkedő szerepe van a szem-kéz koordináció és a dominancia kialakulásában. Az alábbi esetekben bizonyult hatékony fejlesztő eszköznek:

 •   diszlexia, diszgráfia
 •   idegrendszeri éretlenség
 •   figyelemzavar
 •   hiperaktivitás
 •   óvodás korban: a rajzolás hárítása, fejletlen ceruzafogás, gyenge szem-kéz koordináció és grafomotorika
 •   „Kétkezesség“, elhúzódó kézválasztás
 •   iskolás korban: csúnya, erős nyomatékú íráskép, nehéz, fáradságos írásvezetés, automatizálatlan írás, tükörírás, keresztezett dominancia, iránytévesztések (fent, lent, jobb, bal)


AIT / FST hallástréning

Az AIT / FST hallástréning (Filtered Sound Tréning) nem gyógymód, de hasznos eszköz arra, hogy segítséget nyújtson az auditív ingerek észlelésére és feldolgozására, a figyelmi és magatartási problémák leküzdésére.

Gyermekeknél gyakran felmerülő probléma, hogy nagyobb közösségbe kerülve zavarják őket a hangok, ezért vagy visszahúzódóvá válnak és kerülik a többiek társaságát, vagy magatartásukkal hívják fel magukra a figyelmet. Ilyenkor érdemes hallásvizsgálatot végeztetni, ami kimutatja az esetleges érzékeny hallást, vagy köznapi kifejezéssel élve, a “túlhallást”.

 

Ezeknél a gyerekeknél/felnőtteknél gyakoriak a tanulási problémák, problémás a beszédészlelésük, nehezen olvasnak, gyenge a helyesírásuk, nehezen megy számukra a fogalmazás. Kisebb korban gyakran sok hangot nem ejtenek ki tisztán és a logopédiai kezelések ellenére sem javul a beszédük.

 

Ezek a problémák maguktól nem oldódnak meg!

A hallási érzékenység, a “túlhallás” nem betegség! Ilyenkor a fül, mint érzékszerv nagyon jól működik, de mint ahogy vannak, akik nagyon élesen látnak messzire, így vannak, akik azokat a zajokat is meghallják, amit mások esetleg nem. (Ismeretes, hogy általában a hiperérzékenység társulhat fájdalmas hallással – ha egy gyermek hiperérzékeny egy szenzoros tartományban, akkor valószínűleg hiperérzékeny lesz más szenzoros területeken is). Ezeknek a gyerekeknek a sok auditív ingerből kell kiválasztani azt a hangot, amelyikre figyelni kell. Ezek a gyermekek hamarabb elfáradnak, mert az idegrendszerük kimerül. Az AIT/FST hallástréning kihasználva az agy „újrataníthatóságát”, hozzászoktatja a fület azokhoz a hangokhoz, amikre érzékeny, vagy amit az idegrendszer valamilyen okból kikapcsolt.

 

Az AIT/FST javasolt a gyermekének, ha:

 

 • Beszédészlelési, beszédértési zavara van
 • Szóbeli utasításokat nehezen követi, azokra megkésve reagál
 • Nehezen fejezi ki magát, beszéde nyelvtanilag helytelen
 • Nehezen érthető a beszéde, az artikulációs problémák hosszan tartó logopédiai kezelés után sem javulnak
 • Nehezen tanul verset, mondókát, dalokat
 • Olvasása, helyesírása lassan fejlődik
 • Gyakran van középfülgyulladása, mely nehezíti a beszédészlelést
 • Megkésett a beszédfejlődése
 • A legkisebb zaj eltereli a figyelmét
 • A hétköznapi zajok zavarják, megriad, fülét befogja
 • Mozgásában ügyetlen, nehezen tartja meg az egyensúlyát
 • Fokozott szenzoros érzékenysége van (egyensúly, bőrérzékenység, egyoldalú táplálkozás)
 • Viselkedését nehezen szabályozza fáradásnál, zajos környezetben, tömegben
 • Figyelem zavara, tanulási problémája van (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
 • Autista vagy Down szindrómás

 

A tréning hatására:

 

 • Javul a beszédészlelés, beszédértés és ennek következtében gyorsabban reagál a hozzá intézett beszédre, kevesebb a félreértés, visszakérdezés.
 • Javul a verbális memória, helyesírás, olvasás.
 • Jótékony hatással van a beszédindulásra.
 • Javul az artikuláció, mert pontosabban észleli a beszédhangokat.
 • Csökken az auditív érzékenység, vagy ahogy sokan használják a „túlhallás”.
 • Kevésbé irritálják a környezeti zajok, amik eddig elterelték a figyelmét. Kisgyerekeknél ezek a zajok ijesztőek is lehetnek, ami miatt szorongás, készenléti állapot alakul ki. A hallószervünk egyik fontos szerepe hogy másodperceken belül szelektálja a veszélyes és veszélytelen zajokat, de ehhez kellő tapasztalatra van szükség, ami egy kisgyereknek még nem áll rendelkezésre, ezért sokkal több az ijesztő zaj számára. A gyakori „fuss, menekülj” érzés pszichésen megterhelő lehet.
 • Halkul a korábban hangos és túl sok beszéd.
 • Javul a figyelem, a terhelhetőség, több a sikerélmény.
 • Javul az egyensúlyozás, jobban viseli a gyermek az erőteljesebb egyensúlyi ingert, pld hintázás, pörgés, autózás. Ennek hatására a mozgáskoordináció is változik.
 • Javul a gyermek közérzete, viselkedése, együttműködő képessége, kitartása.