Neurofeedback, inými slovami biofeedback EEG, je druh spätnej väzby o fungovaní nášho mozgu. Tento prístup používame, keď psychologický alebo neurologický problém spôsobujú funkčné odchýlky v mozgových vlnách. Počas sedení elektródy zaznamenávajú na príslušných miestach vlasovej pokožky signály EEG, ktoré spracováva počítač. Klient pozerá animáciu alebo film na monitore. Počítač má funkciu „zrkadla“ pred mozgom, ktorý posilňuje signály na „správne“ mozgové vlny (hudba, odmeny, zvuk) a upozorňuje na „nesprávne“ vlny (zastavenie animácie, varovný tón).

Hyperaktivita a porucha pozornosti
Porucha učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
Poruchy správania
Poruchy autistického spektra
Úzkosť poruchy spánku, stres, tiky, koktanie
Zvýšenie výkonu (škola, šport)