Centrum vykonáva rozvoj schopností, rozvoj nadaných detí a výchovu pomocou rôznych pedagogických a psychologických metód. Poskytuje individuálne a skupinové aktivity pre batoľatá, škôlkarov, školákov aj dospelých, počas ktorej jednotlivé prvky zdravotníctva a pedagogiky tvoria komplexný celok.

Naše centrum bolo založené v roku 2015 s cieľom poskytovať osobitnú starostlivosť deťom a rodinám. Popri intervencii združenie kladie veľký dôraz aj na prevenciu, včasnú intervenciu. Činnosti sú vykonávané pomocou nových pedagogických, liečebno – špeciálno pedagogických, psychologických a zdravotníckych metód a individuálnej terapie. Tieto metódy sú na Slovensku menej známe, ale už dlhé roky sa úspešne používajú v Maďarsku.

Občianske združenie vykonáva činnosti prostredníctvom rôznych terapií , napr. Neurofeedback terapia, konduktívna pedagogika, Ayresova terapia (senzorická integrácia), TSMT, hydroterapia, terapia hrou, rodinná terapia, psychologické sedenie, komplexný liečebnopedagogický a špeciálnopedagogický rozvoj schopností (Sindelar, NILD)

Osobné tréningy a liečebnopedagogické rozvojové aktivity prispievajú k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimulujú zrakové, sluchové či hmatové vnímanie, podporujú myslenie a predstavivosť, pamäťové schopnosti, nácvik koncentrácie. Vyvolávajú pozitívne reakcie a prispievajú k duševnej rovnováhe a priaznivo pôsobia na celkový prospech v škole.

 Team odborníkov pracujúcich na rôznych oblastiach (liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, konduktor, logopéd, psychológ) poskytujú komplexné služby.

 

 


Občianske združenie


Dokumenty na stiahnutie