Iskolaváró foglalkozás  5-7 éves gyermekeknek

(max. 4 fő)

A foglalkozások során, heti egy vagy két alkalommal az iskolához szükséges funkciók, részképességek erősítése kerül előtérbe, melynek célja a tanulási zavarok megelőzése, az esetleges figyelem- és magatartászavarok korai felismerése és terápiája. A fejlesztés során végzett játékos feladatok a zökkenőmentes iskolakezdést és tanulást hivatottak biztosítani. A mozgás- (nagy- és finommozgások), testséma-, téri tájékozódás-, észlelés, verbális és szociális képességek, figyelem és emlékezet fejlesztésén kívül a magasabb szintű gondolkodási műveletek (pl. csoportosítás, mennyiségek ismerete, rész-egész viszony, stb.) megerősítése is előtérbe kerül. Minden foglalkozás után egyénre szabott, könnyen kivitelezhető játékos házi feladatot kapnak a gyermekek, melynek otthoni elvégzése nagymértékben növeli a fejlesztés hatékonyságát.

Időtartam: 50 perc foglalkozás + 10 perc szülői konzultáció.