A foglalkozás célja a kúszás- mászás elsajátítása, a mászás és felállás előkészítése. A foglalkozás gyermekbarát módon valósul meg, melynek során a gyermek- anya kapcsolatára külön odafigyelünk.

A kicsik ügyességét, tehetségét kibontakoztató programban játékos formában, sokféle készségfejlesztő és kreatív eszközzel segítjük elő az életkornak megfelelő mozgáskoordináció- és egyensúly kialakulását.