0-3 rokov

Všimli ste si, že Vaše dieťa:
Ťažko sa ukľudní?
Má poruchy spánku?
Nespolupracuje?
Jeho svalový tonus je príliš napätý alebo príliš voľný?
Preskočilo etapu plazenia alebo lozenia?
Často padá?
Neobsedí? Ťažko sa sústredí?
Ako dvojročné ešte nerozpráva?
Má záchvaty hnevu?


3-7 rokov

Všimli ste si, že Vaše dieťa?
Často padá?
Je nemotorné?
Jeho pohyby sú nekoordinované?
Jeho držanie tela je kŕčovitá/nestabilná?
Ešte nerozpráva?
Má problémy s rečou?
Má problémy s komunikáciou?
Má jemnú motoriku a grafomotoriku na nízkej úrovni?
Neustále behá?
Je neposedné?
Je nepozorné?
Nevie sa sústrediť?
Ťažko akceptuje a dodržiava pravidlá?
Ťažko znáša neúspechy?
Ťažko sa začleňuje medzi svojich rovesníkov?
Máva úzkostné stavy? Má pocity úzkosti?
Pocikáva sa?
Máva problémy so stolicou?
Má nízke sebavedomie a má problémy so sebahodnotením?


nad 7 rokov

Hyperaktivita a porucha pozornosti
Porucha učenia: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
Poruchy správania
Poruchy autistického spektra
Úzkosť poruchy spánku, stres, tiky, koktanie
Zvýšenie výkonu (škola, šport)