Všimli ste si, že Vaše dieťa?
Často padá?
Je nemotorné?
Jeho pohyby sú nekoordinované?
Jeho držanie tela je kŕčovitá/nestabilná?
Ešte nerozpráva?
Má problémy s rečou?
Má problémy s komunikáciou?
Má jemnú motoriku a grafomotoriku na nízkej úrovni?
Neustále behá?
Je neposedné?
Je nepozorné?
Nevie sa sústrediť?
Ťažko akceptuje a dodržiava pravidlá?
Ťažko znáša neúspechy?
Ťažko sa začleňuje medzi svojich rovesníkov?
Máva úzkostné stavy? Má pocity úzkosti?
Pocikáva sa?
Máva problémy so stolicou?
Má nízke sebavedomie a má problémy so sebahodnotením?