Rehabilitácia dospelých je ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú zabezpečuje naša organizácia.
Naši odborníci poskytujú starostlivosť aj klientom (dospelým), ktorí utrpeli poškodenie centrálnej nervovej sústavy (stroke, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba, stavy po poranení lebky, poúrazové stavy, telesné postihnutie).

 


Počas terapie zameranej na rozvoj schopností používame niekoľko terapeutických a rozvojových postupov. Našim všeobecným cieľom je zlepšenie celkovej kvality života, komplexné obnovenie stratených schopností a zručností prostredníctvom učenia sa, udržiavanie znovunadobudnutých schopností na úrovni v čo najdlhšie, napríklad osvojením aplikovania naučených pohybov, pohybových foriem a iných schopností. Dokážeme to dosiahnuť vštiepením, zakladajúcim sa na nacvičovaní a adaptácii, ako aj automatizáciou počas každodenných činností.