Ponúkame komplexné aktivity v hravej forme už od novorodeneckého veku, ktoré sa zameriavajú na rozvoj pohybových a kognitívnych schopností, ako aj komplexný rozvoj sebestatočnosti. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na rozvoj manipulačných a herných zručností, na včasný rozvoj reči, na rozvíjanie telesnej schémy a na rozširovanie všeobecných vedomostí dieťaťa.

 

Počas vývinu detí je mimoriadne dôležité, aby sme pre nich zabezpečili prostredie bohaté na podnety a impulzy, v ktorom sa ich schopnosti môžu rozvíjať vyvážene v zmysle emocionálneho, duševného, fyzického i spoločenského rozvoja.


Cvičenie pre bábätká a mamičky


Hodiny plazenia, lozenia
Hodiny cupitania
Príprava na jasle
Príprava na škôlku